Pakalpojumi

Merčendaizings

Mēs piedāvājam produktu kontroli un uzraudzību tirdzniecības zālē, kas iekļauj sevī:

 • regulārus veikalu apmeklējumus
 • preču izvietošanu tirdzniecības zālē
 • tirdzniecības vietas noformējums
 • tirdzniecības iekārtu efektīva izmantošana
 • reklāmas noformējums tirdzniecības vietā
 • kontrole pār preču krājumiem, lai panāktu nepārtrauktu preču realizāciju – OOS monitorings
 • nepieciešamā kvalifikācijas līmeņa nodrošināšana pārdevējiem, it īpaši pārdevējiem – konsultantiem
 • preču realizācijas stimulēšanas pasākumu novadīšana (degustācijas, loterijas utt.)

Cenu audits

 • preču cenu apkopošana tirdzniecības vietās
 • preču cenu salīdzināšana tirdzniecības vietās/zālēs

Degustācijas

 • prezentācijas
 • produktu konsultācijas
 • akcijas

Ziņojumi

 • produktu izvietojuma nepilnības tirdzniecības vietās un šo nepilnību iemesls
 • izvērtēt un ziņot par visbiežāk sastopamajām problēmām tirdzniecības vietās
 • ziņojums par izplatīšanas daudzumu
 • ziņojums par aizņemto vietu skaitu un papildizvietojumiem dažādu zīmolu precēm
 • ziņojums par produktu pieejamību plauktos un pārdošanas cenas
 • ziņojums par produktu atpazīstamību un produktu noformējums
 • dažādi jautājumi, atbildes uz kuriem atbild veikalu vadītāji uz vietas tirdzniecības vietās
 • citi ziņojumi pēc klienta pieprasījuma

Mājaslapu dizains

 • uzņēmuma darbībai piemērota dizaina izveide
 • attiecīgo detaļ, pogu, banneru u.c. izstrāde
 • sagataves dažādos nepieciešamajos formātos
 • mājas lapas “uzlikšana” uz servera

Logotipu izveide

 • uzņēmuma izpēte
 • piemērotu logotipu izveide (vairāki varianti)
 • logotipu sagataves dažādos formātos un krāsās

Stendu noformējums

 • attiecīga stenda dizaina izveide produktam vai produktiem
 • iespēja sagatavot, izprintēt, uzstādīt veikalos

Bukleti, iepakojumi

 • dažādu informācijas un izdales materiālu noformēšana un dizaina izstrāde
 • iepakojumu izstrāde līdz izgatavošanai